Fotos von den Verkehrsbetrieben Zürich - Be 5/6  "Cobra" - 3007

Be 5/6 Cobra 3007 an der Rudolf - Brun Brücke am 06.09.2010 © Kai Reinhard

Be 5/6 Cobra 3007 am Schwamendingerplatz am 16.05.2006 © Kai Reinhard