Fotos von der Freiburger Verkehrs AG

MB O 405 GN - 949

MB O 405 GN - 949 an der Tennenbacher Straße am 26.02.2009 © Kai Reinhard
MB O 405 GN - 949 am Siegesdenkmal am 11.07.2006
MB O 405 GN - 949 am Paula - Modersohn - Platz am 29.04.2006
MB O 405 GN - 949 am Stadttheater am 13.03.2006