Fotos von der Freiburger Verkehrs AG

MB O 530 - 873

MB O 530 - 873 an der Munzinger Straße am 04.05.2014 © Kai Reinhard
MB O 530 - 873 an der Hornusstraße am 21.12.2013 © Kai Reinhard
MB O 530 - 873 auf der Tiengener Straße am 16.07.2011 © Kai Reinhard