SWEG Südwestdeutsche Eisenbahn Gesellschaft

V 103 (98 80 0 575 003-5-D-SWEG)

 
575 003-5 in Müllheim (Baden) am 09.01.2014 © A. Reinhard
575 003-5 im Freiburger Gbf am 26.03.2010 © Kai Reinhard
V 103 in Leutersberg am 22.01.2010 © Kai Reinhard
V 103 in Neuenburg am 27.10.2008 © O. Raddy
V 103 im Freiburger Güterbahnhof am 11.03.2004