Centralbahn Re 4/4 - 10008

Re4/4 I - 10008 + Re 4/4 I - 10019 in Freiburg im Breisgau HbF © Kai Reinhard