Fotos von den Basler Verkehrs Betriebe

Be 4/4 491

Be 4/4 491 am Kannenfeldplatz am 29.06.2015 © Kai Reinhard

Be 4/4 491 am Lothringerplatz am 23.08.2014 © Kai Reinhard

Be 4/4 491 am Badischen Bahnhof am 12.08.1994 © O. Raddy

Be 4/4 491 in Muttenz Dorf am 12.05.2008 © Kai Reinhard

Be 4/4 491 an der Schifflände am 16.10.2004