Fotos von den Basler Verkehrs Betriebe

Be 4/4 488

Be 4/4 488 am Eglisee am 22.01.2016 © Kai Reinhard

Be 4/4 488 am Steinenberg am 11.04.2015 © Kai Reinhard

Be 4/4 488 am Badischen Bahnhof am 01.07.1994 © O. Raddy

Be 4/4 488 im Depot Dreispitz am 19.06.2010 © Kai Reinhard

Be 4/4 488 an der Universität am 05.12.2009 © Kai Reinhard

Be 4/4 488 am Claraplatz am 08.04.2005