Fotos aus Bern - Combino 758

Combino 758 in der Kornhausstraße am 11.10.2015 © Kai Reinhard
Combino 758 am Ostring am 22.03.2013 © Kai Reinhard
Combino 758 in der Marktgasse am 01.08.2006