DB AG Baureihe 110 448-8

110 448-8 im Karlsruher Hauptbahnhof am 15.08.2004 © Kai Reinhard