DB AG Baureihe 110 441-3

110 441-3 in Frankfurt Main HbF ; 18.09.2004 © Kai Reinhard