DB AG Baureihe 110 369-6

110 369-6 in Karlsruhe HbF; 03.07.2004 © Kai Reinhard