DB AG Baureihe 110 348-0

110 348-0 am 26.05.2004 im Karlsruher HbF © Kai Reinhard